Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

CHÚC !CHÚC XUÂN – CHÚC TẾT
Chúc xuân chúc tết chúc bình an
Chúc phúc ấm êm tuổi thọ tràn
Chúc nghĩa cha vun không thể mất
Chúc tình mẹ đắp chẳng hề tan
Chúc danh đẹp mãi lưu trang sử
Chúc tiếng thơm lâu khắc bảng vàng
Chúc bạn bè thân thêm gắn bó
Chúc đời rộng mở mãi thênh thang!
                                                      Xuân Phương 1-1-2014

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

TẾT
       Nhắn ai còn ở phương xa
Có về ăn tết quê ta thì về
    Hương đồng cỏ nội thôn quê
Nồi bánh chưng mật tràn trề niềm yêu
    Quê hương như tấm lụa điều
Đồng xanh bát ngát, lại nhiều trái cây
    Rượu quê ủ cất còn đầy
Đợi người xa xứ về đây vui cùng!
Xuân Phương 28-1-2014